Hald Slot
År 1340-1700

Hald I - Brattingsborg

Kongens belejringsanlæg mod Hald-borgen, anno 1372.


Hald II - Niels Bugge's Hald

Niels Bugge var en herremand og senere ridder i tiden 1340-1358, han både støttede - og gjorde oprør imod Valdemar Atterdag.

Hald III - Bispens Hald

Viborg-bispen Jørgen Friis byggede i 1528 Hald Slot oven på resterne af den gamle borg. Han blev efter reformationen i 1536 fængslet i hans eget tårn.

Artikel om Hald Slot

En længere og mere dybdegående artikel omkring rekonstruktionen af porten på Hald Slot (HALD III, Bispens Hald) kan læses ved at følge dette link. Her beskrives i detaljer hvorfor denne model/rekonstruktionsforslag er valgt og processen igennem.