Dannevirke

Dannevirke blev bygget i vikingetiden og strakte sig fra fjorden Slien i øst til Ejderen i vest.

Op gennem vikingetiden og middelalderen blev den forstærket flere gange, dens storhedstid opnåede den med Valdemarsmuren i 1100-tallet.

Forsvarsværket blev bygget som værn imod det tidlige Frankerrige, det senere Tysk-Romerske Rige.

Størst var Valdemarsmuren, bygget af Valdemar Den Store (1131-1182), som der stadig er rester tilbage af, den dag idag.

Stats- og militærpolitiske ændringer medførte opgivelsen af forsvarsværket i løbet af 1300-årene.