Niels Bugge's Hald
"Hr. Bugge han bygger Hald op med ære" - Citat fra folkevise.

Niels Bugge var nordvest-jyllands mægtigste herremand i midten af 1300-tallet. Han erhvervede Hald i 1345. Det har hidtid været ukendt om Niels Bugge erhvervede en allerede-eksisterende borg, eller om han byggede Hald, men det er nu fastslået med sikkerhed, at træet blev fældet i vinteren 1347-48.

Han støttede først Valdemar Atterdag da han blev hyldet på Viborg Landsting, Skt. Hansdag 1340, men gjorde i 1351 oprør imod ham sammen med en række andre jyske stormænd, da kongen forsøgte at samle riget.

Det kom til fredsforhandlinger i slutningen af 1358, hvor kongen tilbød dem vilkår, som ikke behagede dem. De drog derfor tilbage, men da Bugge og et par andre stormænd, ventede på sejltransport i Middelfart, blev de dræbt af lokale fiskere. Om mordet var bestilt af kongen ved vi ikke, men borgerne i Middelfart fik skylden og blev pålagt at betale ekstra skatter som straf - de såkaldte "Buggespenge" som blev betalt helt frem til 1874.

Hvordan Niels Bugge's Hald har set ud ved vi ikke meget om. Men man må antage, at det har været et såkaldt "Motte & Bailey"-anlæg, dvs. med med to jordbanker omgivet af voldgrav og søen, da det var meget almindeligt på tid i Danmark.

Området har sikkert været helt dækket af egetræer.


Nedenfor vises en rekonstruktion af  Niels Bugge's Hald: