Brattingsborg
Valdemar's Skanse

På vejen mod Hald Ruin er der en stor bakke til venstre med to høje. De er nu tilvoksede med træer. Dette område kaldes Brattingsborg, Hald I eller Valdemar's Skanse.

Hald I eller Brattingsborg som det også kaldes, var et belejringsanlæg, anlagt af Valdemar Atterdag til erobringen af ridderen Niels Bugge's borg. Det var dog ikke på samme tid som Niels Bugge, for belejringsanlægget er fra 1372 (Bugge døde i 1358), men istedet hans arvefølge, svigersønnen Gotskalk Skarpenberg.

Stedet kaldtes også i gammel tid "Valdemar's Skanse", men den betegnelse forsvandt i 1800- og 1900-tallet da historikerne dengang ikke mente, at det var et belejringsanlæg, men en borg bygget af Ludvig Albertsen Eberstein (1289-1328) hvoraf dette sted blev tilskrevet "Hald I", altså det første af Hald-borgene.

I 2015 påviste Viborg Museumsinspektør Jesper Hjermind bla. i en artikel i bogen 'Castles At War' at Brattingsborg, eller Hald I - vitterligt var skansebyggeri og har rummet en stor blide. Dog er det usandsynligt at den nogensinde blev taget i brug, idet Skarpenberg overgav sig kort tid efter belejringen.