Bispens Hald
Anno 1528

Niels Bugge's gamle borg blev revet ned efter ordre i år 1393 fra Dronning Margrete I. Den nedrevede borg blev brugt til opførslen Vor Frue Kapel på Viborg Domkirke.

Herefter overgik Hald til Viborg Bispestol, mod at den aldrig igen måtte befæstes. Men der gik ikke mere end 30 år, før bispen af Viborg, Lave Glob genforstærkede anlægget med hundredevis af egetræspæle nedbanket i søbunden.

Den største befæstningen skete dog under biskop Jørgen Friis i 1528. Han forstærkede borgen med 8 meter høje volde til beskyttelse mod den ny tids kanoner.

Kanonerne kunne allerede i 1500-tallet være bagladekanoner, og herunder er vist en ladning med en middelalderlig bagladerkanon, som kunne vinkles alt afhængig af afstanden til det mål den skulle skyde imod. Stenene i bunden modvirker rekylet:

Adgangen til borgen bestod af ikke mindre end to vindebroer - en stor til køretøjer og en lille for gående. Vindebroerne fungerede på den måde, at vægtstangen svinger ned i en grube, som pga. områdets høje vandstand og lave beliggenhed var delvist vandfyldte. Derfor tog det længere tid at hejse den store vindebro op, hvorfor det udgjorde en sikkerhedsrisiko i tilfælde af en fjende som nærmer sig. Derfor var den lille somregel nede istedet, og kun når vogne skulle passere, blev den store vindebro hejst ned.

Tårnet udgjorde en central del af forsvaret. Det var ikke bare et almindeligt tårn, men et såkaldt kanonrondel, dvs. det blev bygget specifikt til at skyde med kanoner. Tårnet som ses idag på ruinen er dog moderne byggeri fra starten af 1900-tallet, men da borgen blev bygget i 1528 var der tykke mure - der er stadig rester tilbage under gulvet. Der var to kældre, hvoraf ihvertfald den nederste var fangekælder. De øvrige rum blev brugt til opbevaring af ammunition. Adgangen foregik ad en indvendig trappe.

På ruinen ses idag resterne af skydeskår i porten. Der er spor efter jerngitre som beskyttede mod indtrængende fjender som ville snige sig ind gennem de store skydeskår. Derudover findes der huller i siderne af skydeskårene. Disse huller har været brugt til en træklods - en såkaldt "rekylbjælke" som kunne skydes ind på tværs af skydeskåret hvormed man kunne læne "hagen" fra en "hagebøsse" som kunne tage rekylet ved affyring.

Hald Slot var så godt befæstet, at da Skipper Clement og bønderne gjorde oprør i 1534 og brændte mange herregårde af, slap Hald Slot. Den blev end ikke forsøgt indtaget, sandsynligvis pga. dens stærke forsvar.

Men efter Reformationen i 1536 blev kirkens gods og ejendomme beslaglagt af kongen, og biskop Jørgen Friis blev fængslet - i hans eget tårn.